İşyerinde Verimlilik, Verimli Olmanın Temel Prensipleri

İşyerinde Verimlilik, Verimliliği Artırmanın 6 Yolu

İşyeri verimliliği işyerindeki akışın sağlanması, verimliliğin artması, karlılığı daha çok sağlamak oldukça geçerli olan yöntemleri ifade eder. Bir iş yerinde verimliliğin arttırılması için en önemli öğelerden biri zamanlamadır.

İyi zamanlama yapılması şirketlerin ve bünyesinde çalışan elemanların verimli olmasını sağlar. Verimliliği yüksek düzeye getirmenin esprisi uzun süren saatlerde çalışmak anlamını taşımaz.

Bu süreler sadece akıllı çalışmayı gerektirir. Şirket yetkilisi ve yönetenleri bu tarz bir çalışma yöntemiyle bazı önlemler alarak verimliliği arttırabilir. İşyeri verimliliğinde uygulanması gerekli metotlar nelerdir?

İşyerinde Verimlilik, Verimliliği Artırmanın Yolları

Çalışmalarda Geçen Zamana Limit Koymak

işyerinde verimlilik
işyerinde verimlilik

Kuruluşta görev alan her bir birey başına yapacakları işlerde ne kadar zaman geçirdiklerinin hesaplanması gereklidir.

Görevlerin yerine getirilmesi esnasında dikkat dağıtma, iş başında oyalanma vb. unsurlar çalışanların işe odaklanmalarını engellemektedir. Bütün bunların ortadan kaldırılması, iş akışının sağlanması adına zaman limiti etken faktör olarak ortaya çıkar.

İş Arasında Belirli Saatlerde Mola Vermek

işyerinde verimlilik
işyerinde verimliliği artırmanın yolları

Sağlıklı çalışma ve sağlıklı bir iş verimi için şirket çalışanlarının planlanacak saatlerde mola vermesi oldukça önem kazandıran konulardan biridir. Toplam günlük mesai saatleri için durmaksızın çalışmak negatif etkilere sebebiyet verir.

Aksi taktirde enerji ve güç kaybı oluşarak verimsiz çalışmalar meydana gelebilir. Çalışma aralarında verilen molalar şirket personelinin motivasyonunu arttırır, daha verimli iş akışı sağlayarak yapılan işin üzerinde dikkat toplanması sağlanır.

Sosyal Medyadan Uzaklaşmak

işyerinde verimlilik
işyerinde verimlilik nasıl artırılır

Sosyal medya herkesin ilgi odağı olduğu gibi işyeri çalışanlarının da zamanını alan, kişileri uzaklaştıran teknolojilerden biridir. Çalışma saatleri içinde sosyal medyayı kullanmak iş verimliliğini düşürerek dikkatin dağılmasını sağlar.

Aynı zamanda işbaşında sosyal medya kullanımının zaman kaybından ve işin verimi açısından zararlı olduğu çalışanlara açıklanmalıdır. Bu durumun önüne geçilmesini sağlamak açısından internet kullanan işyeri çalışanlarının mesai saatleri içinde devamlı kontrolü sağlanmalıdır.

Personele Hedef Belirlemek

işyerinde verimlilik
işyerinde verimliliği artırmanın yolları

Daha sağlıklı, daha düzgün, daha elverişli iş verimliliği için iş yerinde çalışan personele hedefler koymak teşvik edici metotlardan biridir.

Hedeflerin yöneticiler tarafından belirli periyotlarda konulması üretimlerde ve çalışmalarda personeli kararlı kılarak verimi arttırır.

Birden Fazla İşe Odaklanmamak

işyerinde verimlilik
işyerinde verimlilik nasıl artırılır

Bir işyerinde veya kuruluşta çalışan personelin pek çok işe odaklanması verimi düşürerek iş veriminin düşmesine, dikkatin dağılmasına yol açar. Bu tarz aynı zamanda zaman kaybına sebebiyet verir. İşlerin zamanında oluşturulmasına engel teşkil eder.

Yaptığı işe birden fazla odaklanmaya çalışanlar mesai süresi boyunca gergin bir ortamda başarısız olurlar. Verimli bir iş ortamı elde etmek için belirli program ve planlar yapılarak iş akışı sağlanmalıdır.

Verimli Çalışanları Ödüllendirmek

işyerinde verimlilik
işyerinde verimliliği artırmanın yolları

Verilen hedefler ve çalışma planları doğrultusunda çalışan personelin ödüllendirilmesi diğer çalışanlar için de teşvik edici sistemlerden biridir. Bu sistem aynı zamanda verimlilik sağlar.

Ödül alan personeller verim sağlayan çalışmalarından ötürü işe olan bağımlılıkları artarak ileriki zamanlarda terfi etmelerini sağlar. Verimli personel işyerine verimli dönüşüm yapanlardır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir Cevap Yazın

Mehmet Ortaç sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et