Rene Descartes ve “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” Üzerine

Rene Descartes, Batı felsefesinin önemli isimlerinden biridir. “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” adlı eseri, onun en önemli çalışmalarından biridir. Bu yazımızda, bu eseri ve Descartes’ın felsefesini detaylıca ele alacağız.

Rene Descartes Kimdir?

Rene Descartes (1596–1650), modern felsefenin en etkili ve önemli figürlerinden biridir. Fransız filozof, matematikçi ve bilim insanı olarak tanınır. Descartes, felsefi ve bilimsel çalışmalarıyla özellikle rasyonalizmin öncüsü olarak kabul edilir. Felsefe tarihinde özellikle “Tabula Rasa” (Boş Levha) ve “cogito, ergo sum” (düşünüyorum, öyleyse varım) gibi kavramlarıyla tanınır.

Descartes’ın düşünceleri, 17. yüzyılda yaşanan Rönesans ve Aydınlanma dönemlerindeki felsefi, bilimsel ve dini tartışmaların etkisi altında şekillenmiştir. En önemli eserlerinden biri olan “Discourse on the Method” (Yöntem Üzerine Konuşma), modern bilim ve felsefenin temellerini atmış ve kendisine “modern felsefenin babası” unvanını kazandırmıştır.

Descartes’ın felsefi düşüncelerinin temel taşları arasında şunlar bulunur:

Rene Descartes
 1. Radikal Şüphecilik ve Temel Bilgi Arayışı: Descartes, felsefi düşüncelerinin temelinde şüphecilik yer alır. Tüm bilgileri sorgulamak ve şüpheyle yaklaşmak gerektiğine inanır. Bu şüphecilik, kendisini ve dünyayı sorgulayarak, kesin ve kaçınılmaz bir temel bilgiye ulaşmayı amaçlar.
 2. Cogito Ergo Sum (Düşünüyorum, öyleyse varım): Descartes’ın en ünlü ifadesi olan bu kavram, düşüncenin varlığını kanıtlar. O, düşünce yeteneğinin bir varlık olduğunu ve var olmanın bilgisinin en temel bilgi olduğunu savunur.
 3. Rasyonalizm: Descartes, bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolunun insanın kendi aklını kullanması gerektiğini savunur. Bu nedenle, rasyonalizm olarak bilinen bir felsefi yaklaşımı benimser. Ona göre, duyular yanıltıcı olabilir, ancak akıl, doğru bilgiye ulaşmanın birincil aracıdır.
 4. Dualizm: Descartes, madde ile düşünce arasında kesin bir ayrım yapar. Beden ve zihin arasında bir ayrım olduğuna inanır; beden maddeye, zihin ise düşünceye aittir. Bu düalizm, zihin-bedensel problemin temelini oluşturur.

Descartes’ın felsefi ve bilimsel çalışmaları, modern düşünceyi şekillendirmiş ve birçok alanda derin etkiler bırakmıştır. Onun düşünceleri, sadece felsefe ve bilim tarihinde değil, aynı zamanda matematik, metafizik, etik ve epistemoloji gibi alanlarda da büyük önem taşır.

“Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” Nedir?

“Tabiat Işığı İle Hakikati Arama”, Descartes’ın ölümünden sonra yayımlanan önemli eserlerinden biridir. Bu eser, Descartes’ın felsefi ve düşünsel dünyasını kapsamlı bir şekilde ifade eder.

Eserin Özeti

Eserde, Descartes başta metodik şüphesi ve “cogito ergo sum” (düşünüyorum, o halde varım) hükmünün şüphe götürmezliği olmak üzere felsefesinin ana hatlarını özetler. Descartes bu metni üzerine ünlü Alman filozof Ernst Cassirer şunları söylemiştir: “Descartes’ın hiçbir yazısı, hatta metot üzerine konuşma bile, onun düşünce evrenine giriş için bize daha iyi bir yaklaşım noktası sunamaz”.

Kitap Künyesi

 • Yazar: Rene Descartes
 • Çevirmen: Sanem Sollers
 • Yayın Evi: Say Yayınları
 • ISBN: 9786050204223
 • Sayfa Sayısı: 65

“Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” İncelemesi

Descartes’ın “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” eseri, onun felsefesinin temelini oluşturan bir yapıttır. Eserde, Descartes’ın aklın ve yetilerin kullanılması yoluyla hakikate nasıl ulaşılabileceği üzerine derinlemesine bir analiz sunuluyor.

Kitabın Temel Fikirleri

Descartes, bu eseriyle “tabiat ışığı” belirlemesini tanımlıyor ve “Düşünüyorum, o halde varım” olarak ünlenen “Cogito ergo sum” aforizmasının hiçbir kuşku götürmeyeceği üzerine oluşturduğu felsefesinin temelini anlatıyor.

Descartes, “Tabiatın saf ışığı, sıradan bir insanın dine ve felsefeye ihtiyaç duymadan her şey hakkındaki düşüncesini, görüşünü belirler ve en gizemli bilimlerin derinliklerine bile ulaşır.” düşüncesini savunur.

Kitabın Önemli Alıntıları

Kitaptan bazı önemli alıntılar şunlardır:

 1. “Bütün insanlarda ortak olan bilmek hastalığı devasız bir hastalıktır, çünkü insanın bilimi arttıkça merakı da artar.”
 2. “Öğrenmek isteği çaresi olmayan bir hastalıktır, çünkü insanın bilgisi arttıkça merakı da artar.”
 3. “Uyanık mıyım, yoksa uykuda mıyım ?”
 4. “Bizi bir defa aldatanlardan da her zaman sakınmakta yerden göğe kadar haklıyız.”
 5. “Öğrenmek isteği çaresi olmayan bir hastalıktır.”

Sonuç

Rene Descartes’ın “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” eseri, onun düşünce evrenine dair kapsamlı bir bakış sunar. Bu kitap, felsefe ve bilim dünyasında büyük bir etki yaratmıştır ve Descartes’ın felsefesini anlamak için önemli bir kaynaktır.


Zaman zaman dijital pazarlamafelsefe ve iş dünyası gibi konularda bir dijital pazarlama uzmanı olarak vereceğim bilgileri takip edebilirsiniz. mehmetortac.com adresini ve Twitter hesabımı takip etmeyi unutmayın!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir Cevap Yazın

Mehmet Ortaç sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et