Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Kitap Özeti

kahramanın sonsuz yolculuğu

Joseph Campbell’in “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” (The Hero with a Thousand Faces) kitabı, mitlerin ve hikayelerin temel yapılarını inceleyerek, insan deneyiminin evrenselliğini ortaya koyar. Campbell, dünyanın dört bir yanından mitleri analiz ederek, tüm kahramanların ortak bir yolculuk yapısı izlediğini öne sürer. Bu yapı, üç ana aşamadan oluşur: Yola Çıkış, Erginlenme ve Dönüş. Her aşama, belirli alt … Devamını oku

Transhümanizm: İnsanlığın Geleceği mi Sonu mu?

transhümanizm

Transhümanizm, insanlığın biyolojik ve teknolojik sınırlarını aşarak “insan ötesi” bir varoluş düzeyine ulaşmayı amaçlayan bir fikir akımıdır. Bu akım, yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve robotik gibi gelişmekte olan teknolojilerin insanlığın potansiyelini geliştirmek için kullanılabileceğini savunur. Transhümanistler, bu teknolojilerin hastalıkları yenmemize, ömrümüzü uzatmamıza, zekamızı ve bilişsel yeteneklerimizi geliştirmemize ve hatta bedenlerimizi istediğimiz şekilde değiştirmemize olanak sağlayacağına … Devamını oku

Pythagoras (Pisagor) Kimdir ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Nedir?

pythagoras kimdir

Pythagoras, Antik Yunan’da yaşamış önemli bir filozof, matematikçi ve müzik teorisyeni olarak bilinir. MÖ 6. yüzyılın sonlarına doğru Samos adasında doğmuştur. Gençliğinde Mısır ve Mezopotamya gibi dönemin önemli kültür merkezlerinde eğitim almıştır. Daha sonra İtalya’nın güneyinde, bugünkü Güney İtalya’da bulunan Croton kentinde bir okul kurmuş ve öğrencilerine matematik, geometri, müzik ve felsefe üzerine eğitim vermiştir. … Devamını oku

Jean Paul Sartre’ın “İmgelem” Kitabının Detaylı İncelemesi ve Özeti

imgelem

Jean-Paul Sartre, felsefe ve edebiyat alanlarında önemli bir figürdür ve felsefe, edebiyat, tiyatro, politika gibi çeşitli alanlarda geniş bir eser yelpazesine sahiptir. “Jean-Paul Sartre – İmgelem” kitabı, Elif Fındık tarafından yazılmış olup, Sartre’ın imgelem, imge, imge nedir, imge ne demek, imgeleme nedir gibi kavramlarla yaptığı derinlemesine çalışmaları kapsar. Bu kitabın Sartre’ın yaşamı ve eserleri üzerine … Devamını oku

Esoterizm ile Ezoterizm Arasındaki Fark: Derinlikte Bir Ayrım

Esoterizm ile Ezoterizm Arasındaki Fark

Esoterizm ile Ezoterizm Arasındaki Fark Nedir? Esoterizm ile Ezoterizm Arasındaki Fark: Gizemli ve mistik öğretilerle ilgili konuşurken, sıkça kullanılan terimlerden biri “esoterizm”dir, bir diğeri ise “ezoterizm.” Bu iki terim, genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aslında belirgin farklara sahiptir. Bu makalede, esoterizm ile ezoterizm arasındaki temel farkları keşfedeceğiz. Esoterizm: İçsel Öğretiler ve Topluluk Odaklı Bilgiler Esoterizm … Devamını oku

Epistemolojinin Temelleri: Bilgi ve Bilgi Edinme Süreçleri

epistemoloji

Epistemoloji nedir sorusu çok sık sorulan bir sorudur. Ben de bu yazımda kendi araştırmalarımdan ve düşüncelerimden hareketle sizlere bir epistemoloji nedir yazısı hazırladım. Umarım faydalı olur. Epistemoloji Nedir ve Neden Önemlidir? Epistemoloji, temel olarak bilginin doğasını, kaynağını, sınırlarını ve doğruluğunu inceleyen felsefi bir disiplindir. Kelime kökeni Yunanca “episteme” (bilgi) ve “logos” (bilgiye dair bilim) kelimelerinden … Devamını oku

8 Maddede Sisifos Söylemi ya da Sisifos Söyleni

sisifos söylemi

1. Sisifos Söylemi ya da Sisifos Söyleni Nedir? Sisifos Söylemi’nin kökeni ve kaynağı nedir? Sisifos Söylemi’nin kökeni ve kaynağı, Yunan mitolojisinde yer alan bir hikayeye dayanır. Bu hikaye, eski Yunan mitolojisinin önemli bir figürü olan Sisifos’a dayanır. Sisifos’un hikayesi, mitolojik bir karakterin tanrılarla olan etkileşimlerini ve onun kaderiyle mücadelesini anlatır. Sisifos, Corinthos Krallığı’nın kralı olarak … Devamını oku

Rene Descartes ve “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” Üzerine

Rene Descartes

Rene Descartes, Batı felsefesinin önemli isimlerinden biridir. “Tabiat Işığı İle Hakikati Arama” adlı eseri, onun en önemli çalışmalarından biridir. Bu yazımızda, bu eseri ve Descartes’ın felsefesini detaylıca ele alacağız. Rene Descartes Kimdir? Rene Descartes (1596–1650), modern felsefenin en etkili ve önemli figürlerinden biridir. Fransız filozof, matematikçi ve bilim insanı olarak tanınır. Descartes, felsefi ve bilimsel … Devamını oku

Kant’ın Evrensel Ahlak Yasası: Ahlaki Felsefe ve Etiğin Temel Taşı

kant ahlak felsefesi

Bugün okumuş olduğum bir başka yazıdan hareketle Kant’ın ahlak yasası hakkında birkaç satır yazmak istedim. Bu okumuş olduğum yazı beni içerisinde bulunduğumuz toplumdaki durumu yeniden sorgulamaya yönlendirdi. Ahlak felsefesi ve buradan hareketle ahlak yasası konusunda daha fazla eğitilmeye ve düşünmeye ihtiyacımız var. Tefekkür olmadan toplum olmuyor, tefekkürden çıkan sonuçlarla hareket etmeden huzurlu bir toplum inşa … Devamını oku

Ezoterizm Nedir? Ezoterik Öğretiler Neler İçerir?

ezoterizm nedir

Günümüzde pek çok insan, farklı alanlardaki bilgileri keşfetmeye ve anlamaya yönelik bir ilgi duymaktadır. Bu ilgi, sadece gözle görülen ve bilimle açıklanabilen konularla sınırlı kalmayıp, metafizik, mistisizm ve gizemli bilgileri de içine alır. İşte bu noktada karşımıza çıkan ezoterizm, gizli bilgileri, sembollerin derin anlamlarını ve mistik öğretileri inceleyen bir disiplindir. Peki Ezoterizm nedir? Ezoterizm nedir? … Devamını oku