Boşanma Avukatı Seçimi

Ankara Boşanma Avukatı Eray Karınca

Aile hukuku ve boşanma davalarından kaynaklı davalar, boşanma avukatları tarafından yürütülür. Özellikle bulunduğunuz şehirde ikamet ederek, sizinle her daim irtibat halinde olup, görüşebilecek boşanma avukatlarıyla boşanma süreci daha kolay yürümektedir.

Özellikle de İstanbul’da boşanma avukatlarının daha fazla çalıştığı görülmektedir. Nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi konularda mutlaka boşanma avukatları süreci yürütür. Müvekkillere bu konuda danışmanlık vermek, onların işidir.

Literatürde bu şekilde uzmanlık alanı bulunmasa da halk dilinde boşanma avukatı olarak tabir edilmektedir. Oldukça zor ve yıpratıcı olduğundan, bu sürecin kolay ve hızlı şekilde atlatılması önem arz eder.

Eşler, boşanma avukatları tarafından tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle bilgilendirilip, dava takibi gerçekleşmektedir. 

İyi bir boşanma avukatının davaya etkisi oldukça önemlidir. Boşanma avukatının çalışma prensibi olarak, öncelikle eşlerin boşanma davasında ne istediğini dinlemek gelir.

Maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka isteğine göre, belli bir dava stratejisi çizerek yola çıkar. Eğer anlaşmalı boşanma varsa, buna göre bir anlaşma protokolü düzenler ve buna göre boşanma hükmünün kesinleştirir.

Bunlara istinaden, boşanma avukatı tutma zorunluluğu da yoktur. Boşanma sürecinin başından sonuna kadar kendiniz de takip edebilirsiniz. Ancak yapılan herhangi bir usulsüzlük, kişiyi haklı da olsa haksız çıkarmaya yetecektir. 

Elbette avukat tutmanın maddi bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunu karşılayacak maddi durumu olmayanlar için kanuni hakkınızı kullanıp, adli yardım talebinden yararlanmanız mümkün olacaktır.

Bunun içinde yeterli maddi durumunuz olmadığına dair belgeleri yetkili mercilere sunmanız lüzumludur. Baro, gerçekten boşanma avukatı tutmak için yeterli maddi gücünüzün olmadığına kanaat getirirse, size mutlaka bir avukat tayin edecektir.

Boşanma avukatlarına resmi olarak uzman sıfatı verilmemektedir. Durum bu olunca da avukatlar kendilerini resmi olmayan şekilde uzman olarak isimlendirebilirler. Avukatların belli bir hukuk dalında var olan uzmanlığı, o hukuk dalındaki birikimi ve tecrübesiyle ölçülmektedir. 

Örnek olarak boşanma hukuku dalında doktora yapmış ve doktor ünvanını almış bir avukat, çeşitli seminer, sempozyumlarda bulunmuş ve birçok boşanma davasını takip ederek, sonuçlandırdıysa, uzman boşanma avukatı ünvanını alabilmektedir.

Her konuda olduğu gibi avukatlık ücretleri konusunda da geçerli olan bir durumdur ki, vekalet ücreti arttıkça, hizmet kalitesi de yükselmektedir.